PERATURAN PUSAT SUMBER

* Pengguna tidak dibenarkan bercakap dengan kuat hingga mengganggu pengguna lain *Dilarang makan dan minum dalam Pusat Sumber *Pengguna tidak dibenarkan menanda dengan menggunakan pensil, melipat, merosakkan buku, majalah, perabot dan barang-barang yang terdapat dalam Pusat Sumber *Pengguna tidak dibenarkan membawa bahan keluar dari Pusat Sumber kecuali yang telah dipinjam *Pengguna tidak dibenarkan tidur atau baring di atas meja, kerusi dan lantai *Pengguna dilarang mengalih dan menyalahgunakan perabot-perabot yang terdapat di Pusat Sumber